Telemedycyna dla pacjenta

W obecnych czasach cały czas następuje postęp w medycynie. Pacjent ma komputer z kamerą mikrofonem i głośnikami i urządzenia z czujnikami, za ich pomocą może konsultować swoje obawy z lekarzem i wykonywać badania i je przesyłać. Lekarz modyfikuje zalecenia albo wzywa pacjenta na wizytę. Telemedycyna polega na wymianie informacji i danych miedzy rożnymi instytucjami. Najczęściej odbywa się wymiana badaniami od pacjenta dla lekarza w celu postawienia diagnozy. Bardzo często lekarz mieszka bardzo daleko i jesteśmy w stanie przesłać badania za pomocą nowoczesnych urządzeń. Także prowadzenie leczenia czy rehabilitacji nie tylko w szpitalach czy przychodniach ale także w domu. Telemedycyna dla lekarza ma bardzo duże znaczenie, gdyż jest w stanie przekazywać rożne informacje na temat leczenia pacjenta na bardzo duże odległości. Dzięki temu będzie zarządzał leczeniem. Natomiast dla pacjenta jest to bardzo duży komfort leczenia. Pacjenci posiadają odpowiedni sprzęt aby wykonywać sobie badania i przekazywać je lekarzowi. W zależności od sytuacji mogą przekazywać swoje badani, które są przechowywane w bazie danych. Natomiast lekarz może na bieżąco modyfikować wszelkie zalecenia. Taka forma leczenia pozwala zaoszczędzić czas oczekiwania na wizytę czy dojazdu do niej. Telemedycyna umożliwia dostęp do specjalistów. Wielu polaków woli na przykład bezpośredni dostęp do lekarza a niżeli za pomocą przesyłania swoich badań. Nie końca przekonani są z takiego typu leczenia. Telemedycyna nie zastępuje osobistego kontaktu pacjenta z lekarzem. Dzięki rozwojowi telemedycyny wydamy mniej pieniędzy na usługi związane z leczeniem. Lekarze będą pozwala się leczyć pacjentom w domach. Obecnie telemedycyna coraz bardziej rozwija się w naszym kraju i większość osób z niej korzysta. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób starszych, którzy maja problem z przemieszczaniem. Za pomocą telemedycyny możemy w domu sami wykonywać wszelkie badani i bezpośrednio za pomoc specjalnych aparatów przesyłać do lekarzy aby postawili diagnozę. Osoby które stosują ten system są bardzo zadowolone gdyż nie muszą stać w kolejkach i czasami nie mają jak dotrzeć do lekarzy jest to wspaniałe rozwiązanie. Telemedycyna wprowadza coraz to nowsze technologie., dzięki niej zastosowane są ulepszenia w leczeniu. Pacjenci mogą leczyć się w domu.