Archive for September, 2012

W trosce o dobro każdego pacjenta

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo ośrodki medyczne różnią się między sobą. Są szpitale świetnie wyposażone, w których pracują najbardziej znani specjaliści i szpitale w małych miejscowościach, gdzie głównym problemem jest ciągły brak funduszy, które można przeznaczyć na rozwój, nowoczesne wyposażenie sal operacyjnych czy gabinetów zabiegowych. Oczywiście z tego powodu najbardziej cierpią pacjenci, którzy trafiają do takiego mniejszego szpitala. Często zdarza się, że w przypadku bardzo poważnych chorób, lekarze nie są w stanie udzielić im odpowiedniej pomocy. W takiej sytuacji jedynym wyjściem wydaje się być przetransportowanie pacjenta do lepiej wyposażonego ośrodka. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy na ten transport także brakuje pieniędzy. Na szczęście współczesna nauka znalazła przynajmniej częściowe wyjście z tej patowej sytuacji. Jest nim wykorzystanie telemedycyny. Dzięki wykorzystaniu w szpitalu nowoczesnych urządzeń umożliwiających przeprowadzanie telekonferencji, przesyłanie nie tylko wyników badań, ale także obrazu, jaki widać na ekranie ultrasonografu czy rezonansu podczas wykonywanego badania, możliwe jest natychmiastowe skonsultowanie się ze specjalistami danej dziedziny oraz szybkie postawienie diagnozy i ustalenie dalszego sposobu postępowania. Ponadto rozwiązania telemedycyny są wykorzystywane także podczas wykonywania zabiegów operacyjnych.

Zdalnie przeprowadzany zabieg operacyjny

Thursday, September 13th, 2012

Rozwój współczesnej medycyny umożliwia przede wszystkim to, że lekarze są w stanie leczyć nawet najgroźniejsze choroby. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń diagnostycznych oraz specjalistycznych robotów, możliwe jest wykonywanie skomplikowanych zabiegów operacyjnych, przeszczepów czy choćby szybkie stawianie diagnozy. Jednak wszystko to zazwyczaj jest możliwe tylko w znanych i dużych ośrodkach medycznych. Tymczasem pacjenci mniejszych placówek wciąż muszą borykać się z brakami sprzętowymi czy też z mniej doświadczonym personelem. Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, naukowcom udało się jednak przynajmniej w części zaradzić tego typu problemom. W jaki sposób? Otóż postanowiono wykorzystać w medycynie nowoczesne technologie telekomunikacyjne. Dzięki wykorzystaniu bezpośredniego przekazu z sali operacyjnej możliwe jest na przykład zdalne przeprowadzenie operacji. Osoba kierująca tym, co dzieje się podczas zabiegu, może śledzić wszystko za pośrednictwem kamery i udzielać instrukcji swoim kolegom po fachu. W ten sposób osoba operująca sama staje się niejako narzędziem w ręku znanego chirurga, a pacjent zyskuje fachową opiekę i, co przecież jest najważniejsze, duże szanse na całkowity powrót do zdrowia. Oczywiście wszystko to możliwe jest jedynie wtedy, gdy szpital dysponuje odpowiednimi urządzeniami umożliwiającymi transmisję obrazu i dźwięku.

Rozwój współczesnych technologii medycznych

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo rozwój medycyny i stosowanych w tej dziedzinie technologii jest jednym z priorytetów współczesnych naukowców. Dzieje się tak, ponieważ człowiek od zarania dziejów dążył do polepszenia komfortu swojego życia i przede wszystkim do przedłużenia go. Jak widać obecnie, udaje mu się to całkiem nieźle. Średnia długość życia przeciętnego mieszkańca krajów wysoko zaawansowanych technologicznie znacznie się powiększyła. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego rozwoju nowoczesnych technologii. Tak naprawdę można zaryzykować stwierdzeniem, że rozwój technologiczny świata jest popychany przez dwie dziedziny. Jedną jest wojskowość, a drugą właśnie medycyna. Szczególnie w tym drugim przypadku co jakiś czas możemy być świadkami kolejnych sukcesów. Oczywiście zazwyczaj są one udziałem największych ośrodków medycznych, w których pracuje najbardziej doświadczona kadra. Jednak naukowcy postanowili także znaleźć sposób na to, by upowszechnić dostęp do znanych specjalistów wszystkim pacjentom, niezależnie od ich miejsca pobytu. W ten sposób powstała telemedycyna, czyli próby leczenia na odległość. Dzięki wykorzystaniu przekazu audiowizualnego znani chirurdzy są obecnie w stanie kierować nawet skomplikowanymi operacjami nie będąc w danym momencie na sali operacyjnej, ale śledząc wszystko, co się tam dzieje przy pomocy przekazu z kamery.

Szansa dla małych placówek medycznych

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo najbardziej spektakularne operacje przeprowadzane są w największych szpitalach. Dzieje się tak, ponieważ właśnie te placówki dysponują odpowiednim sprzętem diagnostycznym i przede wszystkim zatrudniają najbardziej znanych i cenionych lekarzy. Z kolei ośrodki położone poza dużymi miastami zazwyczaj cierpią na brak funduszy. W rezultacie nie są w stanie zapewnić swoim pacjentom aż tak dobrej opieki. W praktyce oznacza to więc, że ich pacjenci po prostu są skazani na leczenie metodami, które mogą okazać się nieskuteczne. Nic więc dziwnego, że naukowcy wciąż wymyślają nowe rozwiązania, które pomogłyby przede wszystkim w polepszeniu standardów świadczenia usług medycznych przez mniejsze ośrodki zdrowia. Dzięki tym staraniom opracowano metody tak zwanej telemedycyny. Polegają one na wykorzystaniu w procesie diagnozowania, a potem także leczenia pacjentów, technologii komunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu możliwe są przekazy na żywo z sali operacyjnej, pokoju zabiegowego, ale też obrazu uzyskiwanego podczas rutynowego badania usg. Dzięki temu wyniki badań danego pacjenta mogą trafić do najlepszych lekarzy, którzy są w stanie pomóc w nietypowych przypadkach. W związku z tym rozwój telemedycyny można uznać za ogromną szansę małych placówek opieki medycznej i przede wszystkim za sposób otoczenia profesjonalną opieką pacjentów z małych miejscowości.

Połączenie technologii komunikacyjnych i medycyny

Thursday, September 13th, 2012

O tym, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z ogromnym rozwojem technologii komunikacyjnych nikogo nie trzeba przekonywać. Jednocześnie jednak niewiele osób wie, że rozwój ten ma bardzo realny wpływ na polepszenie jakości świadczenia wielu usług zwykłym ludziom. Oczywiście wiele osób korzysta z bankowości internetowej czy z możliwości robienia zakupów przez Internet. Mało kto jednak słyszał o tym, że nowoczesne i bardzo zaawansowane technologie komunikacyjne są wykorzystywane także we współczesnej medycynie. Okazuje się, że jest to sposób na pomoc ludziom, którzy z różnych względów nie mają dostępu do doświadczonych lekarzy czy zaawansowanego sprzętu medycznego. Właśnie połączenie rozwoju technologii komunikacyjnych, umożliwienie przekazywania dźwięku i obrazu na duże odległości w realnym czasie, pozwala na skuteczne stawianie diagnozy a nawet przeprowadzanie zabiegów operacyjnych na odległość. Oczywiście pamiętać tiu trzeba o tym, że wykorzystywane w szpitalu urządzenia transmitujące musza być naprawdę dobrej jakości i przede wszystkim nie mogą zawodzić. Nic więc dziwnego, że wielu lekarzy wciąż niezbyt ufnie na nie patrzy. Czasami jednak to one umożliwiają skuteczną pomoc pacjentowi, który w innym przypadku skazany byłby na korzystanie z takich metod, które nie do końca przynoszą pożądane efekty.

Korzystanie z doświadczenia autorytetów medycznych

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo wśród lekarzy, jak w każdej innej grupie zawodowej, zdarzają się osoby bardziej i mniej doświadczone czy też bardziej i mniej utalentowane. Te ostatnie oczywiście mają możliwość zrobienia zawrotnej kariery i prowadzenia szczególnie ciekawych i jednocześnie skomplikowanych projektów badawczych. Inni z kolei również mają kontakt z pacjentem, ale zazwyczaj pracują w mniej znaczących placówkach medycznych. Oczywiście osoby, które dotknęła jakaś poważna choroba, chciałyby móc skorzystać z pomocy tych najlepszych i najbardziej doświadczonych lekarzy. Niestety nie zawsze jest możliwe, ponieważ wymagałoby to wyjazdu do daleko położonych szpitali a czasem nawet za granicę. A to zazwyczaj jest zbyt kosztowne. Na szczęście jednak współczesna technologia znalazła skuteczne rozwiązanie tego problemu. Skoro pacjent nie może zostać przetransportowany do znanego specjalisty, a ten także nie może pojawić się przy każdym chorym, postanowiono umożliwić przekaz audiowizualny. Dzięki wykorzystaniu technologii telekomunikacyjnych możliwe jest przecież nie tylko przesyłanie podstawowych wyników badań, ale także przeprowadzenie badań usg czy rezonansu komputerowego na odległość. Dzięki temu mniej doświadczeni lekarze mogą korzystać z pomocy swoich utytułowanych kolegów i w rezultacie skuteczniej pomagać swoim pacjentom.

Ustalenie trafnej diagnozy na odległość

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo w dzisiejszych czasach chorzy mają do dyspozycji placówki medyczne o bardzo różnym standardzie. Tak naprawdę zazwyczaj trafiają do tego szpitala, który jest akurat najbliżej. Czasami jednak ta placówka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, ani tym bardziej odpowiednio doświadczoną kadrą naukową, by pomóc osobie cierpiącej na szczególnie rzadkie schorzenie. W takiej sytuacji są właściwie dwa wyjścia. Można poddać się takiemu leczeniu, które dany szpital jest w stanie zaoferować lub zdecydować się na szukanie pomocy w jakimś innym miejscu. Ten drugi sposób może jednak okazać się bardzo kosztowny i nie każdy będzie mógł sobie na niego pozwolić. Właśnie z myślą o takich pacjentach w ostatnim czasie skoncentrowano się na rozwoju tak zwanej telemedycyny. Daje to możliwość między innymi korzystania z opinii lekarzy, którzy przebywają zbyt daleko, by pojawić się w danej placówce osobiście. Dzieje się tak, ponieważ wyniki badań danego pacjenta są wysyłane za pomocą Internetu do wybranego miejsca na świecie. Co więcej, zastosowanie nowych technologii pozwala nawet na przekaz w czasie rzeczywistym obrazu z przeprowadzanego właśnie badania usg lub innego pozwalającego na postawienie jak najbardziej trafnej diagnozy. Dzięki wykorzystaniu możliwości telemdycyny, lekarze mogą więc korzystać z wiedzy bardziej doświadczonych kolegów i skutecznie pomagać swoim pacjentom.

Nowoczesne technologie w służbie medycyny

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo naukowcy wciąż opracowują nowoczesne technologie, których zadaniem jest pomoc chorym pacjentom w uzyskaniu pełnej sprawności. Oczywiście wysiłki badaczy często koncentrują się na tworzeniu nowych leków i wymyślaniu innowacyjnych terapii lub na poszukiwaniu rozwiązań, które będą w stanie polepszyć komfort życia osób chorych na schorzenia do tej pory nieuleczalne. Jednak część wysiłków osób zajmujących się robotyką czy informatyką koncentruje się także na tym, by sprawić, że wykorzystane zostaną w jak największym stopniu możliwości tak zwanej telemedycyny. Telemdycyna to mówiąc najprościej leczenie na odległość. Obecnie jest ono możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych. Jak wiadomo nie ma obecnie problemu z przekazywaniem różnego rodzaju obrazów czy filmów w czasie rzeczywistym. Często możemy być tego świadkami podczas oglądania wiadomości telewizyjnych. Naukowcy postanowili więc wykorzystać takie możliwości podczas opieki nad osobami ciężko chorymi. Dzięki temu wprowadzono kamery umożliwiające przekaz na żywo z sal zabiegowych i sal operacyjnych. W ten sposób danym zabiegu mogą uczestniczyć specjaliści, którzy są fachowcami w danej dziedzinie, ale fizycznie nie mogą się pojawić w jakimś miejscu. Z pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego udzielają oni więc instrukcji innym lekarzom, w jaki sposób mają prowadzić zabieg.

Leczenie na odległość jest możliwe

Thursday, September 13th, 2012

W świadomości wielu ludzi pokutuje stwierdzenie, że aby zostać dobrze wyleczonym, trzeba trafić pod opiekę uznanego specjalisty. Tylko najbardziej doświadczeni lekarze są w stanie pokonać poważne choroby w ich zaawansowanym stadium. Ponadto tylko ich obecność na Sali operacyjnej może zagwarantować to, że zabieg się powiedzie i operacja po prostu zakończy się sukcesem. Niestety takich naprawdę uznanych specjalistów jest na świecie bardzo niewielu. Często zdarza się, że przebywają oni poza granicami danego państwa. W takiej sytuacji chory właściwie nie ma szans na ich pomoc. Tymczasem obecnie sytuacja się zmienia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu telemedycyny. Dziedzina ta wykorzystuje współczesne technologie komunikacyjne właśnie do tego, by pomagać pacjentom, którzy znajdują się daleko i nie mogą być transportowani do miejsca pobytu osoby będącej w stanie przeprowadzić dany zabieg lub choćby postawić odpowiedniej diagnozy i zaordynować leczenie. Dzięki zastosowaniu przekazu audiowizualnego emitowanego w czasie rzeczywistym między dwoma ośrodkami medycznymi, możliwe jest na przykład przeprowadzanie badań usg na odległość. Pacjent leżący w jednym miejscu i podłączony do specjalistycznej aparatury może być obserwowany przez specjalistę znajdującego się nawet kilkaset kilometrów dalej.

Czym jest współczesna telemedycyna?

Thursday, September 13th, 2012

Większość ludzi, którzy słyszą pojęcie telemedycyna, kojarzy je z jakimiś podejrzanymi praktykami para lekarskimi. Rzeczywiście słowo to może kojarzyć się z działalnością samozwańczych uzdrowicieli, którzy swoją działalność prowadzą za pośrednictwem telewizji lub, co ostatnio jest coraz bardziej popularne, za pomocą Internetu. Jednak takie myślenie jest bardzo mylne. Okazuje się bowiem, że telemedycyna z oszustwami nie ma nic wspólnego. Jest to bardzo poważna dziedzina medycyny, której rozwój sprawia, że możliwe staje się fachowe diagnozowanie skomplikowanych chorób, przeprowadzanie trudnych badań i operacji na odległość. Chodzi tu głównie o to, by umożliwić małym ośrodkom medycznym kontakt z dużymi, dysponującymi lepszym sprzętem i przede wszystkim bardziej doświadczoną kadrą naukową, ośrodkami medycznymi. Wszystko to jest możliwe oczywiście dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii umożliwiających sprawną komunikację między poszczególnymi placówkami. To właśnie rozwój takich form komunikowania się, jak telekonferencje z przekazem w czasie realnym czy natychmiastowe przesyłanie obrazów i filmów w czasie rzeczywistym na daleką odległość umożliwia rozwój medycyny i przede wszystkim udzielanie skutecznej pomocy pacjentom niezależnie od miejsca, w jakim się znajdują. Dzięki temu każdy chory ma szansę na pomoc uznanego specjalisty.