Archive for September, 2012

Korzyści dla pacjentów oraz dla lekarzy

Thursday, September 13th, 2012

W dzisiejszych czasach naukowcy prześcigają się w wymyślaniu rozwiązań, które umożliwiają sprawienie, że prowadzenie leczenia nawet najcięższych przypadków chorobowych było jak najłatwiejsze. W tym celu konstruowane są coraz to nowe aparaty medyczne oraz wykorzystywane nowe zdobycze technologii. Ostatnio bardzo popularne stało się także wykorzystywanie w szpitalach wszelkich urządzeń umożliwiających komunikację audiowizualną między różnymi placówkami opieki zdrowotnej. Dzięki temu możliwe jest na przykład korzystanie z pomocy przebywających w odległym miejscu specjalistów, którzy na podstawie przesłanych wyników wszelkich badań pacjenta będą mogli postawić diagnozę i pomóc w ustaleniu sposobu leczenia. Ponadto dzięki wprowadzeniu rozwiązań telemedycyny na sale zabiegowe, lekarze mogą podczas przeprowadzania skomplikowanych operacji na bieżąco słuchać rad swoich bardziej doświadczonych kolegów, którzy przebieg operacji śledzą na ekranie swojego komputera, dzięki przekazywanej w czasie rzeczywistym transmisji. Oczywiście z tego korzyści czerpią także pacjenci, którzy nawet znajdując się w niewielkim ośrodku opieki zdrowotnej, mogą korzystać z pomocy najbardziej znanych sław medycznych. Trzeba tu jednak pamiętać, że jest to dopiero początek rozwoju telemedycyny i trudno obecnie przewidzieć, jakie jeszcze przyniesie ona korzyści.

Współczesne i przyszłe wykorzystanie tle medycyny

Thursday, September 13th, 2012

W ostatnim czasie medycyna przeszła kolejną rewolucję. Powstanie tak zwanej telemedycyny, czyli sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w procesie leczenia pacjentów na odległość sprawiły, że medycyna znów została zrewolucjonizowana. Oczywiście wykorzystanie telemedycyny wciąż jest w powijakach. Można jednak przypuszczać, że rozwój tej innowacyjnej metody jest jedynie kwestią czasu. Na razie powszechnie korzysta się z dobrodziejstw nowoczesnych urządzeń umożliwiających szybką komunikację na odległość przede wszystkim w celu przeprowadzania konsultacji ze specjalistami, którzy przebywają w odległych miejscach. Możliwość wysyłania wyników badań, w tym także obrazu uzyskanego podczas badania ultrasonografem czy w wyniku wykonania zdjęcia rentgenowskiego sprawia, że możliwe jest postawienie trafnej diagnozy na odległość. Coraz częściej urządzenia umożliwiających komunikację odbywającą się na dużą odległość w czasie rzeczywistym pojawiają się na salach zabiegowych i operacyjnych, co umożliwia współuczestniczenie w danym zabiegu osób znajdujących się nawet poza granicami kraju. Jednak można jedynie przypuszczać, że kolejnym krokiem będzie wykorzystanie technologii komunikacyjnych do kierowania przez specjalistów skomplikowaną aparaturą używaną do wykonywania operacji. Być może będzie się to odbywać na zasadzie zdalnego sterowania.

Kształcenie lekarzy na dużą odległość

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo systemy kształcenia na odległość, czyli tak zwanego e-learningu, nie są niczym nowym. Jednak były one przede wszystkim domeną wybranych działów nauki. Tymczasem okazuje się, że nawet takie dziedziny jak medycyna mogą czerpać z możliwości, jakie daje gwałtowny rozwój technologii komunikacyjnych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu tak zwanej telemedycyny. To właśnie ona pozwala na korzystanie z wiedzy i doświadczenia lekarzy, którzy znajdują się w dalekiej odległości od danego pacjenta. Dzieje się tak, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń, które pozwalają na transmisję, często w czasie rzeczywistym, przeprowadzanych badań, zabiegów czy operacji. Z pewnością w niedługiej przyszłości naukowcy opracują i rozpowszechnią metody, które umożliwią przeprowadzanie zabiegów przez Internet czy z wykorzystaniem innych sposobów komunikacji na odległość. Na razie jednak telemedycyna jest wykorzystywana przede wszystkim w celu przeprowadzenia konsultacji z innymi specjalistami oraz w celu kształcenia przyszłych lekarzy. To właśnie dzięki możliwościom telemedycyny przyszli chirurdzy mogą wirtualnie brać udział w spektakularnych operacjach prowadzonych przez najbardziej znanych specjalistów i podpatrywać przy pracy uznane autorytety medyczne. To oczywiście pomaga w wykształceniu doświadczonych chirurgów i polepszeniu standardów ich pracy.

Leczenie dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjnych

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo wielu naukowców określa współczesne społeczeństwo mianem społeczeństwa komunikacyjnego. Tak naprawdę wielu ludzi nie wiedziałaby, jak funkcjonować w realnym świecie, gdyby nagle zabrano im telefony komórkowe czy komputery umożliwiające połączenie się z siecią internetową. Współczesne technologie komunikacyjne po prostu zdominowały życie zwykłych ludzi. Nic więc dziwnego, że wielu naukowców koncentruje się na tym, by szukać nowych zastosowań właśnie dla innowacji z dziedziny komunikacji. Okazało się, że technologie komunikacyjne mogą być wykorzystywane między innymi w medycynie. Już choćby możliwość przesyłania wyników badań na daleką odległość w krótkim czasie sprawia, że pacjent może skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, który przebywa w miejscu oddalonym o setki kilometrów. Jednak to nie wszystko. Dzięki nowoczesnym urządzeniom umożliwiającym komunikację w czasie rzeczywistym możliwe staje się między innymi zdalne przeprowadzanie specjalistycznych badań a nawet zabiegów operacyjnych. Dzięki temu nawet pacjenci niewielkich ośrodków zdrowia będą mogli w niedługim czasie liczyć na pomoc znanych specjalistów i placówek zaopatrzonych w specjalistyczny sprzęt. Oczywiście wiadomo, że telemedycyna jest dziedzina stosunkowo nową, jednak niesie ona możliwości szybkiego rozwoju.

Telemedycyna przydatna w sytuacjach kryzysowych

Thursday, September 13th, 2012

Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazku. Oczywiście stwierdzenie to nie jest pozbawione racji. Jak wiadomo, to właśnie dzięki zapotrzebowaniu na usprawnienie niektórych procedur powstały urządzenia, bez których obecnie trudno jest wyobrazić sobie codzienne życie. Ta sama zasada dotyczy także rozwiązań wykorzystywanych w medycynie. To właśnie chęć usprawnienia procesu leczenia, umożliwienia wykonania bardzo trudnych zabiegów czy wreszcie zapewnienia wszystkim pacjentom dostępu do uznanych specjalistów sprawia, że konstruowane są coraz to nowe urządzenia medyczne, powstaje nowoczesna aparatura czy wreszcie w szpitalach wykorzystuje się procesy i technologie komunikacyjne. Te ostatnie innowacje noszą miano telemedycyny i zostały stworzone przede wszystkim po to, by ułatwić pracę lekarzom w sytuacjach i warunkach kryzysowych. Tak naprawdę pierwsze próby wykorzystania rozwiązań, z których później rozwinęła się telemedycyna, miały miejsce podczas choćby misji kosmicznych, gdy kosmonauci nie mają do swojej dyspozycji lekarza. Na jego pomoc mogą liczyć jedynie za pośrednictwem urządzeń wykorzystywanych do komunikacji z ziemią. Znajdujący się tu specjalista może udzielać przebywającym na orbicie osobom, w jaki sposób przeprowadzić prosty zabieg lub udzielić pomocy w przypadku zranienia czy innego urazu.

Rozwiązania telemedycyny zyskują zwolenników

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo każda innowacja zazwyczaj na początku wzbudza niechęć wielu ludzi. Często uważają oni, że proponowane im nowoczesne rozwiązania nie spełnią swoich oczekiwań i zamiast ułatwić pracę, po prostu ja utrudnią. Zazwyczaj dzięki ogromnemu zapałowi entuzjastów danej nowości możliwe jest jej wprowadzenie do powszechnego użytku. Co ciekawe, po pewnym czasie okazuje się, że to budzące początkowo niechęć rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane i trudno sobie bez niego wyobrazić pracę czy codzienne życie. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku wprowadzania wszelkich innowacji w medycynie. Obecnie dotyczy między innymi rozwiązań związanych ze stosowaniem tak zwanej telemedycyny. Są to rozwiązania polegające przede wszystkim na wykorzystaniu w procesie leczenia pacjentów technologii komunikacyjnych. Dzięki temu możliwe jest choćby przeprowadzanie specjalistycznych badań na odległość czy stawianie diagnozy przez lekarzy, którzy przebywają w dość dużej odległości. Rozwiązania telemedycyny wprowadzane są także stopniowo na sale operacyjne. Dzięki bezpośredniej transmisji z przeprowadzanej operacji, mogą w niej uczestniczyć specjaliści, którzy przebywają w miejscach oddalonych nawet o setki czy tysiące kilometrów. Jednak dzięki kamerom i głośnikom mogą oni pomagać swoim kolegom po fachu w przeprowadzaniu szczególnie trudnych zabiegów.

Marzenie twórców kina staje się rzeczywistością

Thursday, September 13th, 2012

Jak powszechnie wiadomo, bracia Lumiere, którzy uchodzą za twórców kina, opracowując swój wynalazek umożliwiający rejestrację ruchu, kierowali się przede wszystkim chęcią wykorzystania go w celach edukacyjnych. Zauważyli oni, że wiele korzyści mogłoby przynieść rejestrowanie między innymi przeprowadzanych w salach operacyjnych zabiegów medycznych. Oczywiście nie mogli oni przypuszczać, że rozwój kinematografii pójdzie w zupełnie innym kierunku i ruchome obrazy będą produkowane przede wszystkim po to, by dostarczać widzom rozrywki. Jednak twórcy pierwszych kamer mogliby być także szczęśliwi widząc, że ich wynalazek jest współcześnie wykorzystywany zgodnie z ich założeniem. Między innymi dzieje się tak poprzez wykorzystanie tak zwanej telemedycyny. Polega ona właśnie na korzystaniu z rozwoju technologii komunikacyjnych w procesie diagnozowania i leczenia pacjentów. Dzięki zaawansowanym procesom możliwe jest nie tylko przesyłanie podstawowych wyników badań, ale także realnego obrazu uzyskiwanego za pomocą usg czy rezonansu. Dzięki temu specjalista oddalony od pacjenta o setki kilometrów jest w stanie uzyskać wszelkie dane, jakie miałby przeprowadzając badanie samodzielnie. Dzięki temu może on kompleksowo zająć się leczeniem pacjenta, którego nawet nie miał szansy zobaczyć w rzeczywistości.

Innowacyjne sposoby leczenia pacjentów

Thursday, September 13th, 2012

Jak wiadomo medycyna to taka dziedzina, która wciąż musi się rozwijać. Wynika to nie tylko z faktu, że we współczesnym świecie pojawiają się coraz to nowe schorzenia, ale także z tego, że rozwój technologii, w tym także technologii komunikacyjnych, po prostu ten rozwój umożliwia. To właśnie dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań z pogranicza informatyki czy też robotyki stało się obecnie możliwe przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. W ostatnim czasie coraz większa popularność wśród lekarzy i pacjentów zdobywa także tak zwana telemedycyna. Polega ona na wykorzystaniu możliwości jakie daje gwałtowny rozwój technologii komunikacyjnych w procesie leczenia. W praktyce polega to między innymi na przeprowadzaniu konsultacji dotyczących konkretnego przypadku ze specjalistami przebywającymi w dużej odległości. Dzięki możliwości szybkiego przesyłania wyników badań oraz transmisji w czasie rzeczywistym obrazu uzyskiwanego choćby podczas badania rezonansem czy ultrasonografem, możliwe jest skorzystanie z pomocy uznanych autorytetów w postawieniu trafnej diagnozy i ustaleniu idealnego w danym przypadku sposobu leczenia. Ponadto coraz częściej rozwiązania telemedycyny wykorzystuje się także na salach operacyjnych. Dzięki bezpośredniej transmisji obrazu i dźwięku w zabiegu mogą brać udział specjaliści przebywający poza salą operacyjną.

Korzyści wynikające z zastosowania telemedycyny

Thursday, September 13th, 2012

Jeszcze do niedawna zarówno pacjenci jak i ich lekarze prowadzący byli skazani jedynie na wykorzystanie w procesie leczenia takich możliwości, jakie mieli w danym ośrodku. Oczywiście w bardzo skomplikowanych przypadkach zawsze istnieje możliwość przetransportowania chorego do szpitala, który jest lepiej wyposażony i umożliwia przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów, jednak z powodu wysokich kosztów z możliwości tej korzysta się jedynie w ostateczności. Tymczasem konsultacje doświadczonych specjalistów byłyby uzasadnione także i w innych przypadkach. Rozumieją to oczywiście naukowcy, którzy postanowili znaleźć sposób na wykorzystanie rozwoju technologii komunikacyjnych właśnie przez medycynę. Z tego połączenia wyszła tak zwana telemedycyna, która wciąż jest, zwłaszcza w naszym kraju, wykorzystywana z pewną nieufnością. Na szczęście coraz więcej lekarzy i pacjentów przekonuje się do jej powszechnego stosowania. Dzięki temu niskim kosztem można przeprowadzić konsultacje medyczne z doświadczonymi lekarzami, którzy przebywają w miejscu oddalonym o setki a nawet tysiące kilometrów. Poza tym dzięki wprowadzeniu przekazu w czasie rzeczywistym z sal operacyjnych, możliwe jest także kształcenie młodych lekarzy przez znane autorytety w danej dziedzinie medycyny. Dzięki temu właśnie technologie komunikacyjne mogą mieć ogromny wpływ na rozwój współczesnych nauk medycznych.

Telemedycyna a zdobywanie doświadczenia przez lekarzy

Thursday, September 13th, 2012

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że dobry lekarz to taki, który miał okazje zdobyć odpowiednie doświadczenie w pracy z pacjentami. Najlepiej jeszcze, gdy doświadczenie to zdobywał pod okiem doświadczonych specjalistów. Jednak wiadomo, że to nie zawsze jest możliwe. Przeszkodą może być między innymi odległość. Wiadomo przecież, że lekarze pracujący w niewielkich miejscowościach mają ograniczone możliwości kontaktu z uznanymi sławami medycznymi, które najczęściej piastują wysokie stanowiska w szpitalach wojewódzkich czy największych klinikach. Na szczęście jednak z pomocą przychodzi tu medycyna. To właśnie dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje, młodzi lekarze mogą czerpać z doświadczenia znanych autorytetów. Dzięki bezpośrednim transmisjom z sal operacyjnych, młodzi adepci sztuki medycznej mają szansę przyglądać się, jak pracują uznani specjaliści i dzięki temu rozwijać swój warsztat pracy. Poza tym na wykorzystaniu telemedycyny korzystają także pacjenci. W końcu to oni zyskują bardziej doświadczonych lekarzy prowadzących a przede wszystkim są otaczani, choć na odległość, opieką znanych specjalistów. Wynika z tego, że być może właśnie telemedycyna, czerpiąca z rozwoju technologii komunikacyjnych jest przyszłością współczesnych nauk medycznych. Nic więc dziwnego, że rozwiązania przez nią proponowane są coraz częściej wykorzystywane w szpitalach.