Archive for July, 2011

Cele medycyny

Thursday, July 21st, 2011

W obecnych czasach pacjenci szukają cały czas coś nowego w zakresie medycyny i aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczącej opieki zdrowotnej. Obecnie bardzo dużo diagnoz stawianych jest na podstawie wymiany informacji miedzy lekarzem a pacjentem. Natomiast całkowitą alternatywa jest wprowadzenie do leczenia telemedycyny. Telemedycyna jest najmłodsza gałęzią prężnie się rozwijająca w dziedzinie medycyny. Telemedycyna powoduje zmniejszenie nakładu na służbę zdrowia poprzez kontakt lekarza i pacjenta za pomocą specjalistycznych urządzeń przez które będą przekazywane dane z przeprowadzanych przez pacjenta. Dzięki temu pacjent będzie miał doskonały kontakt z lekarzem, zwiększa dostęp do leczenia . Podniesie także jakość wykonywanych usług. Także zmniejszy stopień umieralności pacjentów, gdyż badania będą wykonywane cały czas i konsultowane z lekarzem. Pacjenci będą bardziej znali swoja chorobę i dużo wiedzy będą zasięgali od lekarzy gdyż cały czas będą z nimi w kontakcie. Telemedycyna w innych krajach jest bardzo dobrze rozwinięta i większość pacjentów z niej korzysta. W naszym kraju powoli także robi postępy i coraz bardziej wprowadzana jest do leczenia

Rozwój telemedycyny

Thursday, July 21st, 2011

W naszym kraju telemedycyna bardzo słabo się rozwija. W naszym kraju rozwiązanie telemedyczne nie są bardzo rozwinięte. Telemedycyna powoduje że bez wychodzenia z domu i proszenia o skierowania możemy uzyskać poradę lekarza. Dzięki nowoczesnych technologiom jest możliwość wykonania badania i skonsultowanie go z lekarzem praktycznie bez wychodzenia z domu. Dzięki odkryciom naukowców możemy pozostawać pod stałą opieka lekarską na przykład w ciąży a nie wystawanie w kolejkach. Oczywiście nie wyklucza wizyt całkowitych u lekarza ale je ogranicza. Telemedycyna jest konsultacja z lekarzem na odległość, za pomoc nowoczesnych środków i przekazywanie danych medycznych związanych z chorym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie gdyż ciężarna kobieta jest cały czas pod opieka lekarza. Oczywiście sama wykonuje badania które są natychmiast opiniowane. Dzięki temu mamy szanse na prawidłowy rozwój płodu. Bardzo dobra jest dla kobiet gdzie ciąża jest zagrożona i trzeba być cały czas pod kontrolą. Jeśli pacjentka jest zaniepokojona wtedy sama może wykonać sobie badania, za pomocą specjalnych urzadzeń współpracując z telefonem. Telemedycyna cały czas się rozwija.

Leczenie

Thursday, July 21st, 2011

W naszym kraju bardzo dużo osób cierpi na cukrzyce czy nadciśnienie. W związku z czym bardzo dożo osób wymaga obserwacji stanu zdrowia oraz jej diagnostyki, która w większości przypadków opiera się na badaniu echa serca. Telemedycyna umożliwia badanie pacjentów nie tylko w domu ale także i w pracy. Korzystanie z telemedycyny jest bardzo proste i najbardziej skierowana jest dla osób starszych zniedołężniałych. Nie ma możliwości zbyt wysokich wymagań wystarczy zwykły telefon komórkowy. Pacjent w domu wykonuje badanie i przesyła je do lekarza. W szpitalu na ekranie pojawia się zapis pracy serca, gdzie lekarz może wystawić odpowiednią diagnozę. Natomiast jeśli wynik jest niepokojący wtedy wzywa do pacjenta pogotowie. Lekarz przekazuje lekarzowi z pogotowia przebieg leczenia i jakie leki były podawane. Telemedycyna są to wielkie korzyści dla pacjentów, oraz dla służby zdrowia, która ma w dzisiejszych czasach bardzo dużo problemów. Chory nie musi leżeć w szpitalu wszystkie badania przeprowadza sam w domu i przesyła je lekarzowi. W naszym kraju coraz bardziej widać zainteresowanie takimi usługami. Daje nadzieje na poprawę zdrowia pacjenta i duże udogodnienie.

Rozwój telemedycyny

Thursday, July 21st, 2011

Rozwój telemedycyny w naszym kraju jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymaga bardzo dużo inwestycji. Stojąca bardzo krucha służba zdrowia w naszym kraju nieprędko zaoferuje takie udogodnienia dal pacjentów. Oczywiście pieniądze nie są tak ważne także potrzebny jest serwis informacyjny, który mówi nam co to jest telemedycyna. Telemedycyna polega na przeprowadzeniu badań na odległość, do których może być wykorzystywany zwykły telefon komórkowy. Polega ona na przesyłaniu danych,obrazu. Za pomocą telemedycyny możemy przeprowadzić badania praktycznie z każdego miejsca na ziemi. Musimy sobie wyobrazić osobę straszą która musi sobie zrobić bardzo dużo badań, gdzie ledwie chodzi i jest dla niej bardzo uciążliwe. Oczywiście bardzo dużym wyzwaniem jest wyście z domu i dotarcie do lekarza dla osoby starszej i zniedołężniałej. Bardzo dużo starszych osób narzeka na długie kolejki przed samym badaniem i konsultacją. W naszym kraju bardzo długo się czeka w kolejce do lekarza. Najczęściej z usług służby zdrowia korzystają osoby starsze. W związku z tymi problemami wprowadzenie telemedycyny, która w naszych polskich warunkach była by najlepszym rozwiązaniem..

Uzdrowienie

Thursday, July 21st, 2011

Telemedycyna jest zjawiskiem dość nowym w naszym kraju natomiast za granica jest dość popularna i pozwala zaoszczędzić dość dużo pieniędzy. Oczywiście pacjent jest diagnozowany zdalnie, bez wizyty w ogóle u lekarza. Możliwe jest to dzięki temu, że posiada urządzenie zdalnie sterowane. Takie leczenie oznacza bardzo duże oszczędności, gdyż pacjent nie zajmuje miejsca w szpitalu. Bardzo wiele osób nie chce iść do szpitala i woli być diagnozowane w domu. Jeśli taki system będzie bardzo popularny w naszym kraju wtedy koszty ponoszone przez szpitale o wiele się zmniejsza. Na zachodzie taki system jest bardzo popularny i szeroko stosowany. Jest to bardzo dobre rozwiązanie gdyż służba zdrowia ma cały czas kłopoty i nie wie jak sobie z nimi poradzić, gdyż koszty leczenia pacjenta są bardzo wysokie. Aby uruchomić usługi telemedyczne wymagają odpowiednich przepisów prawnych i ich powiązania z branża informatyczną. W naszym kraju zdarzają się całodobowe serwisy monitorujące ludzi chorych na serce. Forma ta przynosi wiele korzyści i przyspiesza diagnostykę. Dzięki nim osoby mające daleko do ośrodków medycznych maja możliwość diagnozy. W naszym kraju telemedycyna jest jeszcze rzadkością.

Telemedycyna kardiologiczna

Thursday, July 21st, 2011

Telemedycyna polega na badaniu pracy serca przy pomocy zapisu przez pacjenta przebywającego w domu, za pomocą przenośnego aparatu, który jest nadawcze. Podczas takiego badania nie musi być pielęgniarka, ani lekarz tylko pacjent wykonuje takie badanie, a wyniki przekazywane są do konsultacji do lekarza. Za pomocą telemedycyny zmniejsza się ilość osób, które niepotrzebna jest hospitalizacja. Obsługa telle kardiologiczna polega na udzieleniu pomocy każdej osobie jeśli tego wymaga. Usługi te najczęściej polecane które przeszły zawał czy miały operację i potrzebują nadzoru. Także przeznaczona jest dla osób ze szczególnym ryzykiem zawału serca, dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Dyżurny lekarz przebywający w Ośrodku Diagnostyki cały czas prowadzi kontrolę i prowadzi całodobowy nadzór i posiada odpowiedni sprzęt gdzie możliwe jest zdalne przeprowadzenie badan pacjenta. Ośrodek ma lekarzy, którzy dyżurują i przyjmują zapisy pacjentów i udzielają odpowiedniej pomocy. W przyszłości większość pacjentów będzie leczona za pomocą komputera domowego. Sieci komputerowe będą łączyć pacjentów i lekarzy. Małe urządzenia będą mierzyć funkcje życiowe.

Telle opieka

Thursday, July 21st, 2011

Telemedycyna polega na oferowaniu pomocy pacjentom w domu poprzez specjalne urządzenia, za pomocą których się komunikujemy. Telle opieka poprawia bardzo jakość osób, które są chore i samotne, które wymagają okresowych badan. Osoby te mogą mieć przeprowadzone badania za pomocą telemedycyny i nie muszą się trudzić z wizytą w szpitalu. Osoby straszę schorowane nie muszą się obawiać ze nikt im nie udzieli pomocy. Telle opieka wymaga zaalarmowania ze dana osoba wymaga opieki, jest to bardzo ważne dla osoby schorowanej. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne dla osób chorych, które odbywają leczenie w domu z dala od lekarza. Najczęściej są to osoby cierpiące na cukrzyce czy nadciśnienie. Telle opieka staje się coraz to nowszym działaniem w społeczeństwie i coraz więcej osób zaczyna z niej korzystać. Lekarze którzy świadczą usługi polegające na telle opiece medycznej są coraz bardziej przez pacjentów uznawani i niektóre osoby bardzo cieszą się z takich usług, gdyż jest to bardzo dużą wygoda dla osoby bardzo chorej, gdzie trzeba jeszcze przetransportować się do lekarza i czekać w kolejce na wizytę. Obecnie ta medycyna coraz bardziej się rozwija i wkracza do naszego kraju.

Porady medyczne przez telefon

Thursday, July 21st, 2011

W naszym kraju jeśli by była wprowadzona telemedycyna wtedy moglibyśmy zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. Pacjenci by byli bardziej zadowoleni gdyż bardzo szybko otrzymali by pomoc. Oczywiście musimy przekonać do telemedycyny lekarzy i samych siebie aby korzystać z niej. W niektórych szpitalach działają serwisy monitorujące chorych pacjentów na serce. Chorych jest bardzo dużo ale w instytucie nie ma nikogo. Niektóre aparaty możemy połączyć z telefonem komórkowym i wysłać dane do systemu komputerowego, a lekarz dyżurny bardzo szybko oceni stan zdrowia pacjenta. Telemedycyna może być bardzo duża zachęta do korzystania z internetu. Dzięki niej zmniejsza się kolejki i coraz więcej osób na pewno będą z niej zadowoleni. Telemedycyna jest bardzo dużą korzyścią gdyż jeśli pacjent będzie miał możliwość zrealizować receptę, czy skonsultować się z lekarzem bez wychodzenia z domu wtedy będzie chciał skorzystać z internetu. Telemedycyna może się stać narzędziem do ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu zdrowia. Telemedycyna jest bardzo popularna w USA, Izraelu. W naszym kraju jest bardzo mało znana. Medycyna jest związana z telefonem i internetem.

Szansa dla pacjenta

Thursday, July 21st, 2011

Zakres telemedycyny jest bardzo szeroki i polega na zastosowaniu technologi telekomunikacyjnej i teleinformatycznej w medycynie. Systemy telemedyczne mogą w obecnym czasie działać na podstawie internetu, dzięki niemu przesyłane są rożne dane. Telemedycyna ułatwia kontakt lekarza z pacjentem. Telemedycyna zaczęła się rozwijać wtedy gdy nastąpił dostęp do internetu. Bardzo duża rolę telemedycyna spełnia w ratownictwie medycznym, gdzie może być przesłanie obrazu z miejsca wypadku, w ten sposób aby być przygotowanym do przyjęcia osoby z bardzo dużymi obrażeniami. Dzięki temu będziemy mogli wcześniej przygotować sale operacyjne i będziemy wiedzieli jak się do tego mamy przygotować aby ratować . Obecnie telemedycyna jest bardzo rozwinięta za granica. Wymaga ona bardzo dużych nakładów finansowych. Konsultacje telemedyczne będą o wiele tańsze a niżeli konsultacje w szpitalu .Za pomocą takiego bezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem, wtedy telemedycyna może poprawiać dostęp pacjenta do specjalistów wysokiej klasy. Dzięki temu skrócimy okres wyczekiwania na konsultację. Wprowadzenie telemedycyny stanie się możliwe jeśli przekonamy do tego pacjentów.

Medycyna na odległość

Thursday, July 21st, 2011

Telemedycyna jest to medycyna na odległość. Polega ona na rozdzieleniu miejsca pobytu pacjenta który świadczy usługę medyczną pielęgniarki i lekarza. Telemedycyna powstała niedawno i jest najnowsza forma leczenia pacjenta. Następuje połączenie informatyki, telekomunikacji. Wykorzystywane są najnowsze technologie internet i multimedialne. Najczęściej dotyczy to wszystkich pacjentów, które nie mogą przyjść na wizytę do lekarza. Telemedycyna polega na zapisie wszystkich informacji dotyczących pacjenta. Także polega na wysyłaniu wszystkich obrazów do konsultanta, który wykonuje to w bardzo dogodnym dla siebie czasie i odsyła ich opis do nadawcy. Dzięki temu jest łatwiejszy dostęp do medycyny. Jest to bardzo dużą pomoc w leczeniu długotrwałym. Dzięki temu jest lepsza opieka medyczna dla ludzi, gdzie ośrodków leczniczych jest bardzo mało. Jest bardzo szybka diagnoza i pomoc. Także telemedycyna powoduje ze jest bardzo łatwy dostęp do pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Koszty leczenia są mniejsze nie musimy dojeżdżać do lekarza. Telemedycyna coraz bardziej się rozwija i staje się bardzo popularna wśród większości pacjentów. Zalet telemedycyny jest bardzo dużo.